Den offentliga marknadens affärsvärden

Varje år gör offentlig sektor affärer för över 800 miljarder kronor. Det betyder att värdet på de offentliga affärerna motsvarar närmare 20 procent av BNP. Den offentliga marknaden är mångfacetterad; mer än 200.000 olika leverantörer har i dag affärsrelationer med kommuner, landsting, myndigheter och andra upphandlingspliktiga verksamheter.

Men Sverige förtjänar en bättre offentlig marknad. Vår vision är en offentlig marknad som samtliga medborgare har fullt förtroende för. Dagens Samhälle Insikt erbjuder ökad tillgänglighet och kunskap om den offentliga marknadens affärer och aktörer till alla. Ökad transparens ger säkrare beslutsunderlag, vilket skapar en mer fungerande offentlig marknad.

Dagens Samhälle Insikt samlar kontinuerligt in nya uppgifter om de offentliga affärerna, och vår data sträcker sig tillbaka till 2012. Detta sammanställs och används som underlag för olika former av analyser. På så sätt vill vi bidra till att öka transparensen kring hur våra skattepengar används, liksom till att höja den strategiska nivån på de offentliga affärerna.

Som unik och trovärdig källa för offentlig affärsdata bidrar vi till säkrare köpbeslut för såväl köpare som leverantörer. Vår kunskap och research leder kort sagt till bättre offentliga affärer.

Intresserad av bättre beslutsunderlag för att göra bättre offentliga affärer?

För mer information kontakta:

Henrik Stålne, Researcher/kundansvarig

Mobil: +46-70-797 83 84.

henrik.stalne[a]dsinsikt.se