För dig som beslutar om inköpen

DSI Online

Onlinetjänsten utgör ett unikt beslutsunderlag som gör det enkelt för dig och ditt företag att identifiera nya affärsmöjligheter och nya kunder.

plane.jpg

Hjälper dig att identifiera rätt affärer

Tjänsten exponerar affärsvärden som uppgår till över 800 miljarder kronor per år, fördelat på kommun, landsting och myndighet. Med utgångspunkt i din egen bransch skapar vi jämförelser med dina utvalda konkurrenter. Onlinetjänsten ger dig bland annat svar på hur mycket din marknad är värd och hur mycket dina konkurrenter fakturerar för.

Pris: 24.500 kronor, vilket ger dig åtkomst till senast inlästa kalenderåret med tillgång till 20 bolags offentliga affärsvärden samt historiska affärsvärden från 2012 och framåt.

publicmarket

Research

Öka din kunskap om den offentliga marknaden. Vill du ha hjälp att ta reda på det du inte känner till? Våra researchers sammanställer och presenterar rätt information och beslutsunderlag. Vill du exempelvis genomföra en jämförande studie mellan din egen verksamhet och goda exempel hämtade från andra kommuner? Eller har du behov av att göra en specifik kontroll på individnivå eller en utökad kontroll av ett antal leverantörer? Oavsett omfattning och inriktning kan du använda tjänsten Research när du saknar relevant kunskap om den offentliga marknaden.

För mer information kontakta ansvarig researcher: Henrik Stålne - 070-797 83 84 / henrik.stalne@dsinsikt.se

grid.jpg

Det här hjälper vi dig med

Fakturainhämtning:

Vi hämtar hem fakturakopior från era konkurrenter för att till exempel. kontrollera vilka produkter och/eller tjänster som säljs, till vilka priser och i vilken mängd. Vi kan även erbjuda bearbetning av informationen till exempelvis Excel eller annan applikation för att ni ska få ett så bra analysunderlag som möjligt.

Fördjupad data

När totalbelopp för konkurrenter inte räcker till kan vi hämta hem djupare data från utvalda offentliga kunder för att få bättre kontroll över vilka enheter inom organisationen som gör inköpen, av vilka leverantörer och till vilken kostnad.

Anbud- och avtalsinhämtning

Vi hämtar hem anbud och avtal gällande utvalda upphandlingar. Detta kan exempelvis användas inför en kommande upphandling för att kontrollera hur det tidigare vinnande anbudet är skrivet, vilken prissättning som använts eller annan relevant information.

Marknadskontroll:

Kontroll av vilken eller vilka leverantörer en offentlig kund köper tjänster eller produkter av inom just ert affärsområde.

Behovsanalys

Vi kartlägger en offentlig organisation och tar fram underlag om t.ex. vilka avdelningar/förvaltningar som är i behov av er produkt/tjänst samt kontrollerar vem som är beställare för att ni bättre ska kunna marknadsföra er. All data och handlingar hämtas enbart hem i DS Insikts namn. Vi agerar på så vis brandvägg åt er så organisationen ni kontrollerar inte ska känna till vem som egentligen hämtar hem informationen.

publicmarket