SME-rapporten

Säkerställ att din kommun stimulerar affärer med små och medelstora företag (SME) på marknaden. Se exempel på rapporten här: SME-exempelrapport.pdf

Vi hjälper dig med analysen

Beställ din SME-rapport här!

underground.jpg

Betydelsen av företagens storlek

SME-rapporten ger din kommun idealiska förutsättningar att premiera små och medelstora leverantörer i den offentliga upphandlingen, vilket är i linje med direktiven i upphandlingslagstiftningen. SME bygger på EU:s definition och beskriver storleken på företagen – mikro, små, medelstora – utifrån parametrar som total omsättning och antal anställda. Via SME-rapporten får du snabbt en överblick över kommunens samtliga leverantörer och deras faktiska storlek. Du får även information om hur kommunen har fördelat inköpen över tid, samt nationella jämförelsetal.

Pris: 8.000 kronor

Offentliga marknaden 2017

# Stat Landsting Kommun
VŠrde, mdr 218,4 280,1 337,5
Antal lev 73 366 63 680 155 735
Antal kšp 4 485 000 7 366 539 18 934 226
Andel 26,12% 33,50% 40,37%

Lokalt/regionalt

Vi analyserar i vilken utsträckning din kommun bidrar till att främja det lokala och regionala näringslivet. Se exempel på rapporten här: Lokalt-regionalt.pdf

Vi hjälper dig med analysen

Hör av dig till oss om du vill beställa en Lokalt/regionalt-rapport för din kommun.

grid.jpg

Finns dina leverantörer i kommunen eller regionen?

Rapporten Lokalt/regionalt ger dig värdefull information om hur stor del av era leverantörer som har sitt säte i kommunen respektive regionen, samt var övriga har sitt säte. Du kommer även att kunna jämföra din kommun mot rikssnittet samt få en överblick över hur kommunens inköp fördelas rent geografiskt.

Pris: 3.000 kronor

Största köparna 2017

Health check

Gör en hälsokontroll på dina nuvarande leverantörer! Tack vare ett samarbete med kredit- och affärsinformationsföretaget Creditsafe kan vi erbjuda en unik rapport baserad på insamlade inköpsvärden. Produkten Health check analyserar och belyser dina leverantörers allmänna hälsotillstånd och exponerar för sammanhanget avgörande nyckeltal som kreditlimit, rating, antal betalningsanmärkningar, totalbelopp på desamma med mera. Se exempel på rapporten här: Healthcheck.pdf

Pris: 6.000 kronor

Vi hjälper dig med analysen

Här beställer du en Health Check-rapport för din kommun.

Dalarapporten

Genom att korsbefrukta SME, Lokalt/regionalt med en övergripande spendanalys skapar vi unika och specifika värden som stärker dig i din dialog med leverantörerna.

Här hittar du analysen

Hör av dig till oss om du vill veta mer eller beställa Dalarapporten för din kommun.

deep.jpg

Skapar ökad förståelse ur ett geografiskt perspektiv

Dalarapporten är en regionalt anpassad produkt som kommer att öka din förståelse för den lokala och regionala marknaden ur ett geografiskt perspektiv. Med den här kunskapen kan du bidra till att din region blir mer anpassningsbar och konkurrenskraftig. Genom att korsbefrukta SME, Lokalt/regionalt med en övergripande spendanalys skapar vi unika och specifika värden som stärker regionen gentemot leverantörerna. Via rapporten Lokalt/regionalt kan du bland annat synliggöra respektive kommuns allmänna status och styrka samt hur många leverantörer som förekommer på lokal och regional nivå.

Research

Öka din kunskap om den offentliga marknaden. Vill du ha hjälp att ta reda på det du inte känner till? Våra researchers sammanställer och presenterar rätt information och beslutsunderlag. Vill du exempelvis genomföra en jämförande studie mellan din egen verksamhet och goda exempel hämtade från andra kommuner? Eller har du behov av att göra en specifik kontroll på individnivå eller en utökad kontroll av ett antal leverantörer? Oavsett omfattning och inriktning kan du använda tjänsten Research när du saknar relevant kunskap om den offentliga marknaden.

Våra experter är redo att hjälpa till

Hör av dig till oss så berättar vi mer om vad vi kan göra för din kommun.