Via SME-rapporten får du snart en överblick över kommunens samtliga leverantörer och deras faktiska storlek. Du får även information om hur kommunen har fördelat inköpen över tid, samt nationella jämförelsetal.
Pris 8.000 kronor

SME-image