DSI Online

Onlinetjänsten utgör ett unikt beslutsunderlag som gör det enkelt för dig och ditt företag att identifiera nya affärsmöjligheter och nya kunder.

Hela den offentliga marknaden

Hur mycket är din marknad värd, och hur mycket fakturerar dina konkurrenter?

plane.jpg

Hjälper dig att identifiera rätt affärer

Tjänsten exponerar affärsvärden som uppgår till över 800 miljarder kronor per år, fördelat på kommun, landsting och myndighet. Med utgångspunkt i din egen bransch skapar vi jämförelser med dina utvalda konkurrenter. Onlinetjänsten ger dig bland annat svar på hur mycket din marknad är värd och hur mycket dina konkurrenter fakturerar för.

Pris: 24.500 kronor, vilket ger dig åtkomst till senast inlästa kalenderåret med tillgång till 20 bolags offentliga affärsvärden samt historiska affärsvärden från 2012 och framåt.

publicmarket

Research

Offentlig marknad är just offentlig, och därför finns stor tillgång till affärsvärden, information, politiska såväl som tjänstemannabeslut och andra relevanta handlingar. Dessa underlag är också fakta för att spetsa en debatt eller för att på annat sätt påverka att den offentliga sektorn blir bättre.

Hur man samlar in, bearbetar och sammanställer dessa fakta är vi experter på. Genom våra yrkesutbildade och kvalificerade researchers gör vi jobbet effektivare än om du skulle göra det själv. Dessutom slipper du synliggöra att det är just ditt företag som ligger bakom en förfrågan. Du behöver inte heller veta och definiera exakt vad du letar efter – vi brukar hitta den specifika informationen som ditt företag är i behov av.

Skräddarsytt underlag för ditt företag

Vi hjälper dig med ditt researchbehov.

Marknadsrapporten

Marknadsrapporten är framtagen för ledningsgrupper och strategiska beslutsprocesser, och ger dig en tydligare bild av ditt företags marknadsposition. Dessutom identifierar rapporten dina största konkurrenter. Det här ingår:

  • En sammanfattning summerar ett antal övergripande nyckeltal om den aktuella branschen och din position på marknaden.
  • Offentliga marknadens inköp med en översikt över affärsvolymerna på den offentliga marknaden.
  • Branschens försäljning till köparna på de tre delmarknaderna (kommuner, landsting och staten).
  • Konkurrentanalysen tränger djupare in i branschen med tillhörande aktörer. Här framgår marknadsandelar inom olika segment samt respektive leverantörs största kund.
  • Marknadsandelar och olika delmarknaders - kommuner, landsting och staten - betydelse för de olika leverantörerna.
  • Rapporten avslutas med en beskrivning av den offentliga marknadens affärer och de metoder som ligger till grund för rapporten.

Pris: 19.900 kronor

Din position på marknaden

Skaffa dig en överblick över ditt företags position på marknaden.