Branschrapporten

En rapport anpassad efter den bransch som du tillhör.

Branschrapport

Positionerar dig på den offentliga marknaden

seats.jpg

Fördjupade insikter om din egen bransch

Rapporten definierar branschen utifrån övergripande information om den offentliga marknaden samt specifik information om just din del av marknaden. Hur stor är din bransch i förhållande till andra branscher? Hur många leverantörer finns det totalt i branschen? Branschrapporten exponerar dessutom de viktigaste köparna. Alla värden presenteras utifrån de fem senaste årens samlade inköp och visar på kommande trender och tendenser.

Affärsvärde utbildning 2015-2017, miljoner kronor

Branschrapport Plus

Spetsa branschrapporten ytterligare genom att matcha den mot ditt eget medlemsregister. Tack vare den här utökade tjänsten kan vi bland annat definiera hur stor andel av branschen på den offentliga marknaden som utgörs av just dina medlemmar.

Branschrapport Plus

Jämförelse med ditt eget medlemsregister

DSI Online

DSI Online är en unik produkt som ger dig optimala förutsättningar att agera på den offentliga marknaden som varje år omsätter över 800 miljarder kronor, fördelat på kommuner, landsting och myndigheter. Vi sammanställer avgörande information som utgör beslutsunderlag anpassat för er branschtillhörighet baserat på marknadens köpare och leverantörer.

DSI Online

Licensen för bättre offentliga affärer

stuart-guest-smith-116110-unsplash.jpg

En licens för bättre offentliga affärer

Exempel på användningsområden

  • Identifiera nya affärsmöjligheter och trender
  • Identifiera hur mycket ditt område är värt och vilka som agerar där
  • Enkelt verktyg för att skapa underlag till rapporter och analyser
  • Stöd för avtalsuppföljning

DSI Online kostar 24.500 kronor (årsprenumeration) och ger åtkomst till det senast inlästa kalenderåret samt tillgång till 20 utvalda konkurrenters offentliga affärsvärden. Utöver detta ingår en förteckning över alla bolag registrerade i din bransch som har fakturerat på den offentliga marknaden. Det ingår också historiska affärsvärden (från 2012 och framåt).

publicmarket

Research

Få tillgång till rätt fakta för att hävda dig bättre i en kommande valdebatt. Våra kvalificerade researchers samlar in och förser dig med mer specifik information som behandlar just dina sakfrågor. Att förse dig med rätt underlag utifrån din roll som påverkare är våra researchers främsta uppgift.

Vässa dina argument ytterligare.

Så skapar du mer utrymme för dina sakfrågor